Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Psikodrama

Psikodrama, hatalardan dolayı cezalandırılmaksızın yaşamı pratik etme yoludur”.

Zerka Moreno (1917- 2016 )

Psikodrama,1930’larda  psikiyatrist Jacob.L.Moreno’nun (1892-1974) tarafından  geliştirilmiş, arka planında derin felsefe,  kuram, sanat ve teknikleri barındıran bir grup terapisi yöntemidir.  Psikodramanın  gelişiminde J. Moreno kadar önemli rol oynayan bir diğer şahsiyet, eşi Zerka T. Moreno’dur.

“Psişe” ve “drama” kelimelerinden türeyen psikodrama insan ruh dünyasının eyleme dönüşmesine; dramatizasyon yoluyla “gerçeğin” canlandırılmasına dayanır. Terapide, “anlatma, göster” prensibi, esastır. Böylece, grup içinde ilişkilerde olup bitene, bireyin içinde olup bitene eylem yoluyla ulaşılır.  Psikodramada, geçmiş, şimdi veya gelecek, gerçek veya hayali olan  şimdi ve burada  sahnelenir, dolasıyla ele alınamayacak konu yoktur. Sahnelemeler , bireyin taze  bakış açısı kazanmasına ve  eksik kalanı tamamlamasına, duygularını ve ilişkilerini düzenleyerek  yeni  ve kendine uygun seçimler yapabilmesine olanak tanır.

Psikodrama oturumu ısınma, oyun (sahneleme) ve paylaşım olmak üzere, üç temel aşamadan oluşur.

Psikodrama  bireyin sağlıklı  potansiyelini ortaya çıkaran (spontanite ve yaratıcılık gibi) bütüncül bir yaklaşımdır.  Birey böylelikle, kaygıdan cesarete doğru adım atar.

PSİKODRAMA GRUPLARI

İstanbul Psikodrama Enstitüsü(IPI) bünyesinde “yetişkin yaşantı grupları” ve psikodrama eğitim gruplarını uzun yıllar yürütttüketen sonra psikodramayala yeniden taze bir karşılaşmanın peşinde olduğum bir evredeyim.

Psikodramanın özünde de olan sanatsal dili ve felsefesini daha çok öne çıkaran yolları  entegre ederek  başlatacağım çalışmalar için bana ulaşabilirsiniz.

Psikodrama hakkındaki soruları da yanıtladığım XOXO MAG Ağustos,2016 sayında yayınlanan röportaja da göz atabilirsiniz: