Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Bireysel Görüşmeler Hakkında

Herkesin duyulmaya, kendi gerçeğini ifade etmeye ve anlaşıldığını hissetmeye ihtiyacı vardır. Bunun ilk koşulu ise bireyin önce kendisinin gerçekte nasıl biri olduğunu  (ailesel, toplumsal  ve daha makro sistem içindeki yeriyle beraber)  araştırmasıdır. Bu araştırma eşliğinde , bu dünyadaki sesimizi bulmaya çalışır ve diğerleriyle kurduğumuz bağlar sayesinde veya bazen onlara rağmen yolumuza devam ederiz. Bu esnada  zorlayıcı yaşam olayları (krizler, kayıplar , travmalar, takılmışlıklar…)  bazen içinde çıkılması güç  duygular içinde  bizi bırakabilir, ya da duygularımızdan , kendimizden ve çevremizden gittikçe kopmamıza yol açabilirler.  Yunanca’da “nefes, ruh” anlamına gelen “psişe (ψυχή)” yi daha derinden dinlemeye davet vardır burada. İşte bu davette buluşuruz. Yargılayıcılıktan uzak, güvene dayalı ilişki içinde bireyin ( danışanın) acılarını tutan, kapsayıcı bir alan tutulur  Bireyin bir  bütün olarak (biyolojik, psikolojik, sosyal, ruhsal) varoluşu desteklenir.  Kendisine ve olanlara daha sahici bir gözle bakmasını önündeki engellerle çalışılır. Bireyin kendi kaynaklarıyla, spontanitesiyle  ve yaşamın daha geniş halkasıyla bağlantısının  güçlenmesinin yolları aranır. Böylece, bireyin anlam arayışına da yoldaşlık edilir.

İki kişi arasında paylaşılan, çerçevesi tanımlanmış (amacı, zamanı, mekanı, sorumluluk ve rol sınırları , ekonomik karşılığı belirlenmiş) profesyonel bir  “karşılaşma” içinde bunlar gerçekleşir.

Bunlarla beraber, her insan bir gizemdir, oluşu kendine özgündür ve ihtiyaçları değişkendir. Hazır reçetelerle değil, ilişki içinde anda keşfe ve entegrasyona doğru yola çıkarız.  Bozulanı bazen kabul etmek, bazen de yeniden yapılanma için çalışmaktır bize düşen. YARATICI SÜRECİ BERABER DENEYİMLEMEK VE SANATIN RESTORASYON GÜCÜNDEN YARARLANMAK  BU ESNADA  ÇOĞU KEZ İLACIMIZ  OLUR. 

 

NOT 1: I am quite comfortable and have experience in doing sessions in ENGLISH.

NOT 2: Gerekli durumlarda on-line ( çevirimiçi) görüşmeler yapmaktayım. Online sessions are also available.

Not 3: Bu bölümdeki  bilgiler Fulya Kurter Musnitsky tarafından kaleme alınmıştır. KOPYALANMAMASI önemle rica olunur.