Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Bireysel Psikolojik Danışma Hakkında

Herkesin duyulmaya, kendi gerçeğini ifade etmeye ve anlaşıldığını hissetmeye ihtiyacı vardır. Bunun ilk koşulu ise bireyin önce kendisinin gerçekte nasıl biri olduğunu  (ailesel, toplumsal  ve daha makro sistem içindeki yeriyle beraber)  araştırmasıdır. Bu araştırma eşliğinde birey, bu dünyadaki sesini bulmaya çalışır ve diğerleriyle kurduğı bağlar sayesinde veya bazen onlara rağmen yoluna devam eder. Bu esnada zaman zaman beklenmedik sert  olayların içinden geçerek sağlam kalmaya çalışır.  Dolayısıyla bireyler,  aileler, gruplar, yaşamda  içinden çıkamadıklarını hissettikleri uyumsal, gelişimsel, durumsal, duygusal zorlanmalar  karşısında daha da fazla  kendilerini anlamaya ve anlaşılmaya ihtiyaç duyarlar. Bu tür zamanlarda,  bireylerin  psikolojik iyilik halini güçlendirmeye yönelik profesyonel bir ilişkiyi içeren psikolojik destek yardımcı olabilmektedir.

Bu süreç iki kişi arasında paylaşılan, çerçevesi tanımlanmış (amacı, zamanı, mekanı, sorumluluk ve rol sınırları , ekonomik karşılığı belirlenmiş) danışanın dünyasından güç alan profesyonel bir ”karşılaşma”yı içerir.

Bireyin kendi duyguları, düşünceleri, inançları, davranışları ve ilişkileri hakkında kendine bakması, yaşam üyküsüne sahip çıkabilmesi ve gerekiyorsa değişime yönelik engelleri aşması desteklenir. Bireyin zorlayıcı yaşam koşulları içinde yol alabilmesine, yaşamlarını daha anlamlı sürdürebilmeleri konusunda eşlik edilir.

Yunanca’da “nefes, ruh” anlamına gelen “psişe (ψυχή)” yi daha derinden dinlemeye davet edilir. Alanda ilerleme yolunda beni cesaretlendirmiş olan kısa süre içine kendisinde çok şey öğrendiğim 2008’de yitirdiğimiz çok değerli üstad Psikiyatr Dr. Serdar Corum’un bir eğitimde dile getirdiği gibi özünde “ kişinin kendine insaflı olması öğretilir”.

Bu sürecin etkililiği  yargılayıcılıktan uzak, güvene dayalı, sahici bir ilişkinin kurulabilmesiyle yakından bağlantılıdır.