Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Gruplarla Çalışırkenki Yaklaşımım

 

“Benim hedefim bireyi öyle bir psişik hale taşıyabilmek ki kendi doğasıdan olanı – sonsuza dek sabitlenmenin ve umutsuzca katılaşmanın olmadıgı akışkanlık, değişim ve büyüme halini- denemeye başlasın”.

C. Jung

 

Gelişimsel olarak da bakıldığında insan doğduğunda çevresiyle iletişime sözden önce; bedenin ilettiği mesajlarla (jestlerle, mimiklerle, seslerle vb.) başlar, ihtiyaçlarını ve duygularını iletir. Beden böylelikle tüm anıları kaydetmeye başlar dolayısıyla ilerleyen ; sözün (sembolik anlatımının) yaşama daha hakim olduğu dönemlerde de bedenin bilgeliğiyle bağlantıyı koparmamak, sağlıklı kalmanın çok önemli bir parçasıdır. Bu nedenle gruplarla çalışırken konuşma ve sözel paylaşımla sınırlı kalmayan, “deneyimlemeye” dayalı yaklaşımları ve eylemin içindeki keşif, kavrayış, çözülme ve sunabildiği  gelişim ve iyileşme olanaklarını önemsiyorum.

Açlışan grup çalışmaları, eğitimlerim doğrultusunda kendi deneyimlerimle harmanladığım, psikodrama, dışavurumcu sanat terapisi ve dans-hareket temelli şekillenirken, gücünü grubun kendi sürecinden, özgün simyasından ve an’dan almaktadır.

Diğer alt menülerden ek bilgilere ulaşabilirsiniz.