Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Hakkımda

İstanbul’da doğdum. Boğaziçi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden 1998’de mezun oldum. Bu dönem sanat ve tiyatroya olan ilgim beni psikodramayla ve İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI) ile buluşturdu. 2005’te “Psikodrama grup terapisti” olarak mezun oldum.  Bugüne kadar çok sayıda yetişkinlere yönelik yaşantı grubu yönettim ve meslektaşlara eğitim verdim. İnsanlık tarihi kadar eski olan sanatsal ifade dillerinin varoluşumuzdaki  ve gelişimimizdeki yeri, beni görsel sanatlar, yazı, hikâye anlatımı, şiir, dans, hareketin dahil olduğu disiplinlerin terapötik yönünü daha fazla araştırmaya ve öğrenmeye yöneltti. Böylelikle sanat terapisi ve dans hareket terapisi alanındaki eğitim ve supervizyon çalışmalarına katılarak  hayatıma,  bireylerle ve gruplarla yaptığım çalışmalara sanatı ve bedensel farkındalığı daha  fazla entegre başladım. Intermodal ve fenomenolojik temelli Dışavurumcu Sanat Terapisi ise European Graduate School (EGS) bünyesindeki “Expressive Arts: Therapy, Coaching, Consulting & Education, Conflict Transformation & Peace Building” programı ile çalışmalarımın merkezine yerleşti. Şu an Doktora Programında Tez aşamasındayım.

Öncesinde uzmanlığımı ise, Prof. Dr. Marty Jencius’un desteğiyle  Ohio Kent State Üniversitesi’nde başladığım “Human Development and Counseling” (İnsan gelişimi ve Psikolojik Danışma) yüksek lisans  (M.A) programını, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programında tamamlayarak aldım.

Bu süreçte insanın var olma serüveninin ve toplumsal acıların ayrılmaz parçası olan, psikolojik travmayı anlama ve travmanın etkileriyle çalışabilmek adına katıldığım supervizyon gruplarının ve Prof. Mooli Lahad liderliğinde geliştirilmiş olan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavi Protokolü (See Far CBT) eğitiminin önemli bir yeri bulunmaktadır.

2020 yılında ön hazırlık aşamalarını tamamlayıp, 2021 yılında Expressive Arts Institute Istanbul doğdu.

Almış olduğum mesleki eğitimler dışında, büyümemde  ve dengelenmemde etkili olan pratikler arasında ise, meditasyon ve yoga yer almaktadır. Son yıllarda çamurla-seramikle atölyesinde çalışmalarıma devam ediyorum. Sanatın tüm formları ve oluşum süreci bana ilham vermenin ötesinde  kendimi yeniden yapıp bozarken, hayatıma ve mesleğime yön veriyor.

Detay için bkz. Neler yaptım ? Neler yapmaktayım?