Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Hakkımda

İstanbul’da doğdum. Boğaziçi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden 1998’de mezun oldum. Bu dönem sanat ve tiyatroya olan ilgim beni psikodramayla ve İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI) ile buluşturdu. 2005’te “Psikodrama grup terapisti” olarak mezun oldum. Konuşmanın ve sözün ötesindeki dışavurum biçimlerinin insan sağlığı ve gelişimindeki yeri, beni resim, yazı, hikâye anlatımı, şiir, dans, hareket gibi  yollarla bireyin yaratıcı süreçlerini destekleyen ve onu iyileştiren “sanat terapisine” ve bunun bir parçası olan “dans hareket terapisi” alanındaki eğitimlere yöneltti. Bu alanlardan beslenmeye ve çalışmalarıma entegre etmeye devam ediyorum.

Uzmanlığımı ise, Prof. Dr. Marty Jencius’un desteğiyle  Ohio Kent State Üniversitesi’nde başladığım “Human Development and Counseling” (İnsan gelişimi ve Psikolojik Danışma) yüksek lisans programı sonrası, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde tamamlayarak aldım.

Bu süreçte insanın var olma serüveninin ve toplumsal acıların ayrılmaz parçası olan, psikolojik travmayı anlama ve travmanın etkileriyle çalışabilmek adına katıldığım supervizyon gruplarının ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavi Protokolü (See Far CBT) eğitiminin önemli bir yeri bulunmaktadır.

European Graduate School (EGS) bünyesindeki “Expressive Arts: Therapy, Coaching, Consulting & Education, Conflict Transformation & Peace Building” Doktora Programına devam etmekteyim.

Almış olduğum mesleki eğitimler dışında, büyümemde  ve dengelenmemde etkili olan pratikler arasında ise, meditasyon ve yoga yer almaktadır. Son yıllarda çamurla-seramikle ilgileniyorum. Sanatın tüm formları ve oluşum süreci bana ilham vermenin ötesinde çalışmalarıma ve hayatıma yön veriyor.