Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Grup Terapisi Hakkında

Birey, sosyal bir varlıktır ve ilişkiler içinde varlığını sürdürür. Dolayısıyla gruplar  gerçek yaşama en yakın gelişim ve iyileşme ortamını sunar.

Gruplar, genellikle 6-10 üyenin katılımıyla gerçekleşir. Grupta bir araya gelip dertleşmenin veya içini dökmenin ötesinde amaçları bulunur. Gruplar, katılımcıların kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlamalarına ve yaşamlarında ne tür bir değişime ihtiyaç duyduklarını fark etmelerine olanak tanır ve bunun için gereken araçlar ve yollar bu süreçte sunulur. Grup üyeleri kendi sorunlarını güvenin ve gizliliğin esas bir ortamda ortaya koyarak, paylaşarak ve diğerlerini dinleyerek yaşamla ilgili perspektiflerini ve sorunları ele alış biçimlerini gözden geçirirler; yardım alırlar ve verirler. Grupta her üye bireysel olarak yol almasının yanı sıra, grupla beraber dayanışma duygusu içinde daha da güçlenir. Bu ortamın oluşmasında ise lidere önemli sorumluluklar düşer.Bu nedenden dolayı grubu yönetecek kişilerin gereken eğitimlerden ve süpervizyondan geçmiş olması esastır.

Günümüzde gruplar farklı amaçlara göre farklı ortamlarda, farklı sürelerde ve popülasyonlara (bazen yaşa bazen konu alanlarına göre belirlenen kişilerle) yönelik sunulabilmektedir. Bunun dışında grup sürecinin yapılandırılışında farklı felsefe ve teknikleri esas alan yaklaşımların (psikodinamik, bilişsel, geştalt, sanat terapisi, psikodrama gibi) varlığından söz edilebilir.

Bunları okurken, “Peki ben gruba uygun muyum? gibi soru uyanmış olabilir. Gruplar başlamadan önce, aday üyeler ile grup lideri ön görüşme yapmaktadır. KAtılımcılara grup süreci hakkında bilgi verilerek, çalışmaya uygunluğu değerlendirilir. Gruplar, bireysel görüşmeleri destekleyici olarak da yarar sağlayabilmektedir.