Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Foto © Gökhan POLAT

Ne olduğumu bıraktığımda, neysem o olabilirim”

Lao Tzu

Hoş geldiniz!

Yaratıcılığın ve sanatsal ifade yollarının insanın varoluşundaki ve ruhunu onarmadaki yeri kişisel yolculuğumun ve mesleki çalışmalarımın merkezini oluşturuyor.  Genç yetişkin ve yetişkinlerle çalışıyorum.

Onlara, yaşamın zorlu dönemeçlerinde kendilerine, olan bitene, içinde yaşadıkları bağlama daha yakından bakabilmeleri,

sağlıklı  yönleriyle buluşabilmeleri ( zihin-beden-duygu arasındaki köprünün yeniden kurulması)

psikolojik olarak güçlenebilmeleri,

kendilerine özgü olanı farkedip yaşama sunabilmeleri konusunda destek oluyorum. Birebir veya grup ortamında gerçekleşen görüşme veya buluşmalarda  eğitimlerini tamamladığım  Dışavurumcu Sanat Terapisi   (Expressive Arts-EXA) ve Psikodrama bu süreçte en önemli kaynaklarım. Bir diğer çalıştığım grup ise genç meslektaşlar. Onlara yönelik süpervizyon ve atölyeler sunmaktayım.

Ekim 2019’da ise , EXPRESSIVE ARTS INSTITUTE ISTANBUL’un kurulmasına öncülük ettim. 2021 yılında “Ruh Sağlığı, Eğitim ve Sosyal Değişim için Dışavurumcu Sanatlar Programı” Aylin Vartanyan ve Beliz Demircioğlu ile beraber hayata geçmiş olmuş, programın direktörlüğünün yanı sıra,  temel eğitmenlerden ve grup süpervizörlerinden biri olarak katkı sunmaktayım.

Fulya Kurter Musnitsky