Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Foto © Gökhan POLAT

Hoş geldiniz!

Yaratıcılığın ve sanatsal ifade yollarının insanın varoluşundaki ve ruhunu onarmadaki yeri kişisel yolculuğumun ve mesleki çalışmalarımın merkezini oluşturuyor. Birey ve grupların psikolojik olarak güçlenebilmeleri ve hayatta farkındalıkla daha rahat yol alabilmeleri için üstlendiğim kolaylaştırıcılık, dışavurumcu sanatlar  (Expressive Arts-EXA)  ve psikodramadan beslenmektedir. Sunduğum bireysel seanslar ve grup çalışmaları dışında,  genç meslektaşlara yönelik süpervizyon ve atölye çalışmaları yürütmekte, zihin, ruh ve bedenin bütünleşebilmesinin önünü açmakla ilgilenmekteyim. Bu amaca daha hizmet amacıyla Ekim 2019’da Beyaz Keçi Expressive Arts Institute’un  kuruculuğunu üstlendim.

Fulya Kurter Musnitsky