Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

EXPRESSIVE ARTS INSTITUTE ISTANBUL

Nietzsche  insanın derinlerinde yatan acılarının dönüşümünde ve yaşamı olumlayabilmeside yaratıcılık ve iyileşmenin birbirinden ayrılmayacağını vurgulamıştır. Farklı sanatsal ifade yollarını ve fenomenolojik duruşu esas alarak dışavurumcu sanat terapisi üzerinden çalışmalarını şekillendiren  Expressive Arts Institute Istanbulzihin, beden ve ruh bütünlüğünü  yaratıcılıkla güçlendirmenin yollarını araştırmakta ve sunmaktadır.

Bu kapsamda bireysel  ve grupla danışmanlık, supervizyon hizmetlerine ve disiplinlerarası atölyeler ile sanatçı işbirliklerine yer vermektedir. An’da gerçek karşılaşmanın ve kendimiz ve dünya için farklı olasılıkları imgeleyebileceğimiz kaynakları hareket geçirebilmenin arayışındadır.  

Yakın gelecekte, European Graduate School Arts and Health Society, diğer ülkelerdeki EXA enstitüleri (Expressive Arts India, Tae Barcelona, EXA Costa Rica gibi)  ve  Türkiye’deki diğer EXA eğitmenler  ve sanatçılarla işbirliği içinde intermodal dışavurumcu sanat terapisi eğitim modülleri sunmak üzere çalışmalarına devam etmektedir. 

 Ekim 2019’da Nisbetiye-Beşiktaş’da kurulan Beyaz Keçi Expressive Arts Institute Istanbul,  insanın dünyada yerini bulabilmesi ve anlamlı bir hayat sürdürebilmesine katkı sağlamayı ummaktadır. Kurucusu Fulya Kurter Musnitsky’dir. 

Web sitesi şu an yapım aşamasındadır. İrtibat info@beyazkeci.com dan sağlanabilir. Whatsapp 0542 7675655

INSTAGRAM TAKİP @expressiveartsistanbul

Beyaz Keçi’nin isim hikayesi ise burada