Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Üyelikler

Sanat Psikoterapileri Derneği (SPD), Yönetim Kurulu Üyesi (2015- )
http://www.sanatpsikoterapileridernegi.org

American Dance Therapy Association (ADTA)

The International Association for Group Psychotherapy and Group Processes, IAGP