Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Çalışma Konularım ve Yaklaşımım

Her bireyin, konu başlıklarıyla sınıflandırılabilecek, sınırlandırılamayacak kadar kendine özgü yaşantısı ve oluşu vardır. Ancak  pek çok kişi “hangi konularla çalışıyorsun?” sorusunu da yöneltmektedir.  Bu nedenle bireyin bütünlüğünü etkileyen, başa çıkmasını zorlaştıran yaygın başvuru ve çalışma konularını özetlemeye çalıştım. Bunlar:

  • Duygusal karmaşalar, kaygılar ve korkular
  • Yaşamdan keyif almama, anlam arayışı, kaybolmuş hissetme, yönünü sorgulama
  • İlişki sorunları
  • Yaşam krizleri ( Önemli hastalıklar, kayıplar…)
  • Travmatik durumlar ( şiddete maruz kalma, felaketler, beklenmedik kayıplar…) sonrası kırılmalar.

Görüşmelerde, danışana ihtiyacı olan güvenebileceği “alanı” açarak kendisiyle buluşmasına ve yaşamda rahatlamasına ve güçlenmesine aracılık etmeye çalışıyorum. Harekete geçmeyi bekleyen, bedenin farklı zekalarını barıdıran yaratıcı potansiyeliyle ve spontanitesiyle buluşmasında intermodal dışavurumcu sanat terapisi ve bireysel psikodramanın olanaklarından yararlanıyorum.

“Poiesis”, fenomenoloji, humanist ve varoluşçu psikoloji felsefi arka planı oluşturmaktadır.

Not: Bireysel görüşmeler İngilizce de gerçekleşebilmektedir. (Sessions can be offered in English ).