Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Bağlı Olduğum Temel Etik İlkeler

Boğaziçi Üniversitesi’nde etik dersinde yıllar önce tekrar ve tekrar duyduğum ‘Primum non nocere’ ‘( önce zarar verme) ilkesi başta olmak üzere…

  • Psikolojik bilgisini ve yaptığı uygulamaları çalıştığı kişi, ve/veya kuruma en yüksek yararı getirecek şekilde planlama ve onlara zararlı olabilecek durumlardan kaçınma.
  • Mesleki ilişki içerisindeki rolüne ve kendi kişisel gereksinimleri, tutumları ve değerlerine ilişkin bir farkındalık kazanmak için uğraşma; hizmet verdiği kişi ve/veya kurumun bağlılığını ve güvenini kötüye kullanacak biçimde gücünü ve statüsünü kullanmama.
  • Hizmet sunduğu kişi ve/ya da kurumlara ve içinde yaşadığı topluma karşı mesleki ve bilimsel sorumluluklarının bilincinde olma.
  • Çalışma boyunca hizmet verdiği kişi ve kurumlardan edindiği bilgileri gizli tutmakla yükümlü olma .
  • Danışanının özgür iradesini tanıma ve koruma . Bu ilkeye göre, danışan profesyonel ilişkiyi istediği zaman başlatma ve bitirme hakkına sahiptir.

(NOT:Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğ’nden yararlanılmıştır)