Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Bildiriler

Yakın Zamanda Sunduğum Bildiriler

13. Ulusal PDR kongresi
Psikolojik Danışmanların Karşılaştıkları Kültürel Zorluklar ve Baş Etme Yollarının Örneklerle İncelenmesi. Kurter, F., Mattis, J.S. (2015). Mersin.

IAC World Conference

Considering Culture in Counseling in Turkey: An Empirical Study. Mattis, J.S., Kurter, F., Akgün, R. Istanbul.   Boğaziçi University.

12th Annual Convention of American Psychological Association

Conceptualizations of culture and cultural sensitivity among psychological counselors in Turkey. Findings from 2013 National emprical study. Poster presentation. Mattis, J.S., Kurter, F., Eryürek, K., Koç, M.E., Şentürk, M.I., Koçer, D., Tosayeva, F., Aral. (2014). Washington DC.

The most significant cultural challenges facing psychological counselors in Turkey: Findings from 2013 national empirical study. Findings from 2013 National emprical study. Poster presenatation.
Kurter, F. Mattis, J.S., Bozkurt, F., Polat, E., Yurttaş, B., Çelebi, A., Ergin, G.