Fulya Kurter

Dışavurumcu Sanatlar,
Psikodrama, Dans - Hareket

Psikodrama’da Çağdaş Yaklaşımlar

Psikodrama’da Cağdaş Yaklaşımlar.
Kurter, F. (2015).
‘Eş’in (double) değeri üzerine bir analiz- yeni psikodramatik model oluşumunda kilit kavram; Deniz Altınay (Ed.) (İkinci baskı)
İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Devamını Oku

Kültür ve Psikolojik Danışma; Bulgular ve Yorumlar

Kültür ve Psikolojik Danışma; Bulgular ve Yorumlar.
Kurter, F., Mattis, J. (2014).
İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.

Devamını Oku

Türkiye’de Uygulamacıların Gözüyle Psikolojik Danışmada Kültüre Duyarlı Olma

Türkiye’de Uygulamacıların Gözüyle Psikolojik Danışmada Kültüre Duyarlı Olma.
Mattis, J., Kurter, F. (2014). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.

Devamını Oku